Termes i Condicions

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara www.barcelovni.com com a pàgina web gestionada per SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. amb CIF B66671496 i raó social a C/ Mas Padrosa, 19 – 08960 Sant Just Desvern – Barcelona – Espanya.

Avís Legal


Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper de usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació a la pàgina web de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L.


La pàgina web de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades a la pàgina web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del pàgina web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.


SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. garanteix a l’usuari al fet que sota cap concepte les dades personals recollits a la pàgina web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. www.barcelovni.com implementa com contramesura a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquesta pàgina web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la mateixa comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté a la pàgina web, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.


Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.barcelovni.com es troba allotjat en els servidors de l’empresa CDmon (política de privacitat). Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les instal.lacions de l’empresa MailChimp (política de privacitat). Aquesta última és d’origen estadunidense amb instal·lacions que s’ubiquen en aquest mateix país.

Tant CDmon com Mailchimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, el que les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.


Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). www.barcelovni.com utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar a la pàgina web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.barcelovni.com, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat d’www.barcelovni.com. En utilitzar aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.


www.barcelovni.com utilitza FeedBurner com a gestor de subscripcions al feed, sota la política de privacitat de Google abans esmentada. SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. utilitza FeedBurner per servir a l’usuari els fitxers XML que corresponen al contingut del feed i visualitzar, si escau, actualitzacions de la web en ells. FeedBurner fa un tractament d’adreces IP durant aquest procés similar a l’anteriorment descrit per al cas de Google Analytics els detalls es poden consultar a la política de privacitat abans esmentada.


www.barcelovni.com utilitza PayPal com a passarel·la de pagament. Una vegada que hagi confirmat la seva comanda li demanarem que “Seleccioni forma de pagament”. Si decideix efectuar el pagament mitjançant targeta, li re-adreçarem a una passarel·la de pagament segura com Paypal (política de privacitat), on se li demanaran les dades de la seva targeta a la qual nosaltres no tindrem accés. Una vegada acabat el procés de compra, rebrà un e-mail de confirmació que la seva comanda ha estat processada i se li enviarà.


En el marc de les seves activitats, www.barcelovni.com disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris a la web i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en el artículo 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats.

Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives a la pàgina web de www.barcelovni.com actuant com responsable del fitxer SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.


De conformitat amb el que estableix l’artícle 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb la pàgina web www.barcelovni.com. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’ usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en la eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.


La pàgina web www.barcelovni.com, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

www.barcelovni.com atorga a l’usuari una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 els termes exactes del qual es poden consultar en aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. i que poguessin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté a la pàgina web.


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

Condicions Generals


Per procedir a la compra del producte, l’Usuari haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo al Carret. Un cop completada la selecció de productes objecte de compra, l’Usuari haurà de prémer el botó “Anar a Caixa”. A continuació, l’Usuari haurà d'introduir les seves dades personals. Finalment, l’usuari haurà de prémer el botó “Realitzar Comanda”.

El nom d’Usuari, l’adreça de correu electrònic i l’adreça facilitats a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. són elements identificadors i habilitadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible.

Una vegada finalitzat el procés de compra SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. remetrà al correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la realització del mateix. La confirmació de la comanda remesa per SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d’Atenció al Client de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. remetrà a l’Usuari la corresponent factura en un termini inferior a quinçe (15) dies des de l’execució de la compra.


Els preus dels productes que s’ofereixen a través de la pàgina web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d’enviament dels productes per compte del comprador, es detallaran i desglossaran en la secció “Carret” del Lloc web.
 
SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es reserva el dret a modificar els preus reflectits a la pàgina web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit a la pàgina web, en el moment del registre de la comanda.


El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant el sistema de PayPal indicat a la pàgina web.

Per a procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció del sistema de pagament escollit.

El pagament mitjançant targeta de crèdit es realitzarà de forma segura a través de Paypal. SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no emmagatzemarà en cap cas dades relatives a la seva targeta, per la qual cosa el pagament és totalment segur. No és necessari registrar-se a Paypal per realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit.

L’Usuari haurà de notificar a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L., a través del formulari de contacte qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per a compres en la web, en el menor termini de temps possible, amb l’objecte que SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. pugui realitzar les gestions que consideri convenients.


SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. s’obliga a lliurar els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, normalment en 24/72H. El lliurament es realitzarà, al domicili assenyalat a aquest efecte en el procés de compra, no es lliuraran productes en apartats de correus ni locutoris.

SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada per l’Usuari no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.


(i) Dret de desistiment:

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de set (7) dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable. Una vegada finalitzat el termini de set (7) dies hàbils, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. mitjançant el formulari de contacte.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, hauran de complir-se els següents requisits:

1) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. ha de fer-se usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, en defecte d’això, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

3) Haurà d’incloure’s una còpia del justificant de compra dins del paquet, on a més s’indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució. Les devolucions de les comandes hauran de remetre’s a l’adreça de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L., C/ Mas Padrosa, 19 - 08960 Sant Just Desvern - Barcelona - Espanya. L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució en cas d’exercici del dret de desistiment.

 

(ii) Devolució de productes defectuosos:

Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre-li, l’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’apartat (i) anterior, si ben l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en l’apartat (i) anterior i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari, conforme a l’establert en l’apartat (iii) posterior.

 

(iii) Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari:

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en les presents Condicions Generals i s’hagin complert els requisits establerts en les mateixes, SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es realitzi en exercici del dret de desistiment de l’Usuari descrit en l’apartat (i) SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. no abonarà ni farà front a les despeses i/o costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornada i una vegada SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. hagi comprovat que els productes objecto de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors.


SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la tenda a la pàgina web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través la pàgina web.


Totes les comunicacions entre SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través de la pàgina web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. es dirigiran a l’adreça de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. indicada en la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. de la corresponent comunicació.


Les presents Condicions Generals, i els continguts en l'Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de SOLUCIONS FF I CREATIVITAT S.L. i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguits per les parts amb anterioritat.


En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.


Les presents Condicions Generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.